Geweld en de Islamitische Staat (IS)

Voor Knack schreef ik een opinie over de oorsprong van geweld en de misdaden van de Islamitische Staat. “De moorden van IS zijn wreed en sadistisch: onschuldigen worden zonder proces geëxecuteerd met vuurwapens, homo’s worden van een gebouw gestoten, er zijn de talrijke bloedige onthoofdingen. Nog gruwelijker is het levend verbranden van slachtoffers, …” http://www.knack.be/…/waarom-is…/article-opinion-574453.html

De oorsprong van geweld

De misdaden van de Islamitische Staat lijken van een onbeperkte wreedheid te zijn: onschuldigen worden zonder proces geëxecuteerd met vuurwapens. Veel IS-moorden zijn sadistisch: homo’s werden van een gebouw gestoten. Recent gooide men zware blokken steen op het hoofd van slachtoffers. Er waren de talrijke bloedige onthoofdingen. Sommige slachtoffers zullen onvermijdelijk een lange, pijnlijke doodstrijd ondergaan hebben. Eén van de gruwelijkste moorden was het levend verbranden van slachtoffers, zoals de gevangen genomen Jordaanse soldaat en meerdere Syrische soldaten voor hem. De IS martelde een jongen van  14 jaar en laat andere jongens, kinderen, gevangenen doden.

Vrouwen worden keihard aangepakt en vaak tot seksslavernij verplicht, b.v. Yezidi-vrouwen. In Irak kidnapte, martelde en vermoordde IS de vrouwelijke mensenrechtenactiviste en advocate Samira Saleh al-Naimi. IS zette een filmpje op internet van de steniging van een vrouw. In een ander filmpje werd een vrouw gewurgd, het duurde meer dan een minuut voor het slachtoffer dood was. Jabhat al-Nusra (Al Qaeda in Syrië), zette een filmpje op internet van een vrouw die beschuldigd werd van overspel en omringd door enkele tientallen mannen, geëxecuteerd werd. Minstens drie mannen filmden de moord met hun GSM. De soldaten van de IS verkrachten systematisch vrouwen, een praktijk van veel legers, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, recent in Congo enz. Gelijkaardige misdaden gebeuren niet alleen in Syrië en Irak maar ook in Libië, Egypte, Mali, Somalië, Kenia, door afdelingen van de IS of door Al Shebaab en Boko Haram.

De moorden van IS zijn wreed, sadistisch. Het lijden van de slachtoffers is gewild.

De IS, Al Qaeda zijn geen alleenstaande gevallen. De massamoorden in 1994 in Rwanda waren niet minder gruwelijk dan deze van de IS. De meeste slachtoffers van de, volgens de UNO, naar schatting 800.000 slachtoffers, op een totale bevolking van iets meer dan 7 miljoen, werden voornamelijk met messen vermoord. Hun doodstrijd was vaak lang en gruwelijk. Van een ontelbaar aantal overlevenden waren ledematen afgehakt of ze hadden vreselijke hoofdwonden enz. De meerderheid van de Tutsi en een groot aantal Hutu werden vermoord. Veel moordenaars kenden hun slachtoffers. Er zijn ontelbare andere voorbeelden van genocides en massamoorden afgelopen eeuw: in voormalig Joegoslavië, door Hitler, door Stalin, de Armeense genocide enzovoort.

Geweld, ook in een verleden

De vondst van het oudste voorbeeld van een met een wapen gedode mens werd recent gevonden in Sima de los Huesos in Spanje. Het slachtoffer was ca. 430.000 jaar gelden had twee schedelwonden die met hetzelfde wapen moeten zijn aangebracht. De oudst bekende bewijzen voor een massamoord werden door archeologen gevonden in Jebel Sahaba, Soedan. Daar werden ongeveer 14.000 jaar geleden meerdere mensen vermoord. Vierentwintig skeletten vertonen tekenen van geweld. Pijl- en speerpunten werden in de skeletten, waaronder kinderen, aangetroffen. Sommige slachtoffers waren doorzeefd met pijlen. Moordpartijen kwamen voor op alle continenten. In Amerika kwamen van de Noordoostkust tot in de Andes wrede martelingen en terechtstellingen frequent voor.

Er zijn ook tientallen vreedzame maatschappijen: de Batek (Maleisië), de Kadar (Indië), de Ifaluk (Pacific) enz. Van de Afrikaanse pygmeeën zijn geen voorbeelden bekend van groepsgeweld en er is weinig individueel geweld. Zij kennen gelijkheid tussen man en vrouw. Vreedzame maatschappijen vormen een kleine minderheid tegenover een groot aantal gewelddadige maatschappijen.

Religies hebben wereldwijd mensen geofferd om van hun goden iets in ruil te bekomen. Niet enkel de zeer bloeddorstige Azteken maar ook Inca’s, Chinezen, Indiërs, Congolezen, Semieten maar ook de Kelten maakten er zich schuldig aan.

Hoe kan geweld verklaard worden?  

De mens ontwikkelde zich vanaf 2,8 à 2,4 miljoen jaar geleden. Zijn voedsel bekwam hij door jagen en verzamelen. Mannen jaagden op alle wild, vrouwen op klein wild. Daarvoor is een doderinstinct nodig: de wil en de gedrevenheid de prooi te doden. De mens heeft echter slagtanden noch klauwen, maar wel de hersenen van een roofdier. Die gebruikte hij om wapens te maken, dierengedrag te analyseren, om tientallen jachttechnieken te ontwikkelen. Mensapen, zeker chimpansees en mensen, gebruikten geweld, ook in een ver verleden, geweld. Dat gebeurde met maat binnen de eigen groep maar men was vooral gewelddadig tegen andere groepen soortgenoten. De redenen waren de verovering van territorium, vrouwen, prestige en wraak. Redenen die vandaag bij IS een rol spelen. Geweld is voor mannen altijd een methode geweest om hun genen beter te verspreiden want geweld stelde hen in staat grotere gebieden en aanzien te verwerven en vrouwen te roven.

De mens leefde bijna heel zijn geschiedenis in groepen van 15 tot 30 mensen, zelden meer en dan vaak nog tijdelijk. Hij werkte met andere groepen samen om huwelijkspartners uit te wisselen en zo het risico op inteelt zoveel als mogelijk te beperken. Hij moest ook in grotere verbanden samenwerken om zijn groeiende kennis, zijn sine qua non om te overleven, te kunnen reproduceren. Maar uit zijn diep biologisch verleden heeft hij de tendens meegekregen om met andere groepen in vijandschap te leven, met geweld tot gevolg. Het beeld van een andere groep als vijand wordt snel opgewekt. Dat is waar in de sport, bij na-ijver tussen steden en landen en bij ISIS, Hitler, Stalin enz. Milgram’s experiment’ is een test die meer dan een halve eeuw geleden werd gedaan, waarbij mensen gevraagd werden een onbekende (in feite een acteur) steeds sterker wordende stroomstoten toe te dienen. 65% diende stroomstoten toe, soms tot 450 Volt. Stanley Milgram bewees dat mensen gezag gehoorzamen maar ook dat geweld gebruiken tegen een ‘andere’ voor de meerderheid geen grote stap is. Dit is een kenmerk van de IS. Alle ‘anderen’ zijn vijanden, de IS beschouwt zichzelf als superieur en ontleent daaruit het recht al die ‘anderen’ naar willekeur te vermoorden. Die zelfverklaarde superioriteit was bij Hitler die van het Duitse volk, bij Stalin die van het proletariaat enz. De verklaring voor de superioriteit verschilt sterk, Ze maakt de essentie niet uit, die is de ‘andere’ uitschakelen.

Hoop?

Nochtans moet geweld voor de mens geen fataliteit zijn. Zijn evolutie is in de eerste plaats de verandering naar meer samenwerking. Wij ondergingen als soort een resem biologische veranderingen die ons toelieten op zeer hoog niveau samen te werken. Daartoe ontwikkelde zich gesproken taal, grotere en betere hersenen, Theory of Mind, een verlengde kindertijd om langer te leren enz. Wij zijn in de eerste plaats een sociale soort. De mensheid boekte dank zij haar kennis immense vooruitgang. Haar grote mentale mogelijkheden vertonen echter nog een aantal atavistische trekken zoals het gebruik van geweld tegen de medemens. We leven in een tijdperk met één wereldeconomie en intense samenwerking op economisch, politiek, artistiek, sociaal enz. vlak. Geweld heeft geen zin. De laatste jonge afstammelingen van jagers en verzamelaars in Australië spelen evengoed computerspelletjes als pubers in Mekka of New York. Nooit verspreidden technieken zich zo snel als internet. De wereld is één. De meerderheid van de mensheid verzet zich tegen de IS. Dat zal de belangrijkste reden zijn waarom het uiteindelijk zal falen.

Dr. Marc Vermeersch

Marc.Vermeersch@gmail.com

Boeken: Marc Vermeersch. De geschiedenis van de mens.

Deel I. Jagers en verzamelaars. – Boek 1, van Pan tot Homo sapiens. (2de uitgebreide druk 2014). 35€ – Boek 2, de maatschappij van -jagers en verzamelaars. (2de uitgebreide druk 2014) 35€

Deel II. Landbouwers en veetelers. – Boek 3, Het ontstaan van landbouw en veeteelt in Zuidwest-Azië en de verspreiding er van naar Europa, West-Azië en Afrika. 2014.

Doctoraat: Om zich te reproduceren moet de mens zich ook ideologisch reprodu-ceren. Menselijke ideologie als factor van menselijke reproductie, UGent, 2012.

Geweld is zeer belangrijk geweest in de menselijke geschiedenis.

In de boeken over de geschiedenis van de mens wordt er veel aandacht aan besteed. Hieronder een lijst van

In Boek 1 wordt thema geweld systematisch besproken , Boek 1, p. 342-360

China Penghu 1 Penghu 1, een nieuw mensentype in Taiwan?
Dmanisi De vijfde schedel van Dmanisi, 1,85 miljoen BP
DNA analyse  700,000 jaar Oudste DNA-analyse: van 100.000 naar ca. 700.000 jaar oud
DNA mens 400000 jaar BP Oudste bekend menselijk DNA is 400.000 jaar oud
DNA Spaans 7000 BP Spaans mesolithisch DNA, 7000 jaar oud, ontcijferd 
Drugs oudste 1 Drugs in een ver verleden 1. Australische aboriginals
Drugs oudste 2 Drugs in een ver verleden 2. de oudste geteelde drugs
Geweld 14000 BP Vreselijke moordpartij in Jebel Sahaba, ca. 14.000 jaar geleden
Geweld IS Geweld en de Islamitische Staat (IS)
Geweld, Eulau, 2600 VOT Familie vermoord in Eulau, Duitsland, 2600 VOT
Giraffes poging domesticatie Een poging om giraffes te domesticeren
Hom sapiens Israël 54700 BP Nieuwe vondst van Homo sapiens in Manotgrot, Israël, 54.700 BP
Homo, 2,8 M BP? Oudste werktuigen voor/van de mens? 3,3 miljoen jaar oud?
Honger Daling van de honger in de wereld
Hulpmiddelen bij onderzoek Hulpmiddelen bij onderzoek (5 B) vertalen, meerdere talen
Indianen uit Siberië Indianen kwamen uit Siberië, verwant met Europeanen
Kunst Mens van Denisova Gepolijste stenen armband, 40.000 jaar oud, gemaakt door Denisovanen?
Kunst Olduvai 1,74 M BP Kunst Olduvai 1,74 M BP, de bavianenkop
Kunst Ophidische beeldjes Ophidische vrouwenbeeldjes in de Ubaidcultuur, 5000-4000 VOT
Landbouw ZWA voor de uitbreiding Toen landbouw en veeteelt klaar waren voor gigantische uitbreiding
Lezing kunst De oorsprong van esthetisch gevoel en kunst in darwinistisch perspectief
Lezing religie Lezing over de oorsprong van religie, een darwinistische visie
Mensenoffers Inca’s Mensenoffers in vroege landbouwstaten (3 B) Inca’s
Morfologie mens De menselijke schouder: aangepast om speren te gooien
Paleoklimaat MIS MIS: een indicatie voor het paleoklimaat
Planten cultivatie domesticatie Planten: cultivatie en domesticatie
seks humor Mannen met gevoel voor humor zijn aantrekkelijk voor vrouwen
Spijkerschrift oorsprong 7500 VOT, de oorsprong van het spijkerschrift
Tempels oudste Göbekli Tepe 1 Göbekli Tepe, de oudste tempels ter wereld (1)
Tempels oudste Göbekli Tepe 2 Göbekli Tepe, de oudste tempels ter wereld (2)
Tempels oudste Göbekli Tepe 3 Göbekli Tepe, de oudste tempels ter wereld (3)
Torens 12650 BP Verbazingwekkende torens, 12.650 jaar geleden, in Tell Qaramel
Uittreksels Boek 1 Download 55 blz. uit ‘van Pan tot Homo sapiens’, Boek 1
Uittreksels Boek 2 de maatschappij van jagers en verzamelaars, Boek 2. Uittreksels
Uittreksels Boek 3 Download 59 blz. uit ‘Het ontstaan van landbouw en veeteelt in Zuidwest-Azië’
Varkens bij jagers en verzamelaars in D Jagers en verzamelaars namen varkens over van boeren in Denemarken en Noord-Duitsland
Werktuigen 3,3 M BP Oudste werktuigen voor/van de mens? 3,3 miljoen jaar oud?
Wiel en verspreiding IE De uitvinding van het wiel en de verspreiding van Indo-Europese talen

Over marc vermeersch

Sedert 2002 werk ik aan een "geschiedenis van de mens". In 2008 verschenen twee boeken over jagers en verzamelaars. in 2012 verscheen het boek van mijn doctoraat. Boek 3 over het ontstaan van landbouw en veeteelt in Zuidwest-Azië verscheen in oktober 2014. De volgende jaren werk ik aan Boek 4 over landbouw en veeteelt in China, Amerika en Nieuw-Guinea.
Dit bericht werd geplaatst in geweld, geweld door IS en historisch, ISIS, Islamitische Staat en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Geweld en de Islamitische Staat (IS)

  1. Uw artikel is interessant. De titel ervan is een vraag die me al lang bezig houd. Uw verklaring is boeiend maar ik vrees dat het veel complexer is. Een vraag die men ook zou moeten stellen is : vanwaar het totale tekort aan empathie en de lust naar blinde wreedheid ? Het is een collectief psychopatisch gedrag, dat voor mijn part niet alleen kan verklaard worden door jachtinstinct en competitie tussen leefgroepen. De frontaal cortex van dit soort individuen moet wellicht vreselijk zijn beschadigd, door huidige of verleden omgevingsfactoren zoals ernstige psychische en/of fysische trauma’s als kind en/of volwassene. Verregaande indoctrinatie om het duivelse te laten overheersen zoals kinder- en volwassenenmishandeling is door en door slecht en simpele overlevingsdrang van het individu of de groep kan daar niet de enige oorzaak van zijn .,. Denk ik

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s