4,5 miljoen jaar geleden: stappen naar rechtop lopen

Enkelbot van een vrouwelijke ardipithecus 4,5 miljoen jaar oud

Tien jaar geleden werd een enkelbot en een bot van een grote teen gevonden van een vrouwelijke hominide van de soort Ardipithecus ramidus. Het team van Scott W. Simpson bestudeerde fossielen die gevonden zijn in het ‘Gona Project Study’-gebied in Ethiopië, waar sinds 1999 continu veldonderzoek wordt gedaan naar de menselijke afstamming de afgelopen 6,3 miljoen jaar.
Uit het onderzoek bleek dat deze Ardipithecus haar grote teen op dezelfde manier gebruikte als de soort Homo, om rechtop te lopen. Het was ver van een goede tweevoetige. Zij kon ook nog zeer goed in bomen kon klimmen, zoals haar voorouders. Toch wijst deze nieuwe vondst er op dat de evolutie naar bipedalisme eerder begon dan tot nog toe gedacht.

Uit de analyse bleek dat de grote teen op een meer mensachtige manier werd gebruikt om af te duwen. Verklaarde Scott Simpson. Het was een voet in overgang, een voet met primitieve, boomklimmende fysieke kenmerken, maar ook met een meer mensachtig gebruik van de voet om rechtop lopen. In staande positie bevonden de knieën van Ardipithecus zich direct boven de enkel. Chimpansees hebben zijn gebogen benen, hun knieën staan buiten de enkel.
Dr. Marc Vermeersch  –   marc.vermeersch@gmail.com

Uit: Marc Vermeersch, Geschiedenis van de mens, Boek 1, van Pan tot Homo sapiens (2014), p. 62-64.
Ardipithecus, 5,8 M tot 4,4 M BP

De soort ardipithecus wordt opgedeeld in twee ondersoorten:

Ardipithecus ramidus kadabba en Ardipithecus (ramidus) ramidus

 

Lees verder

Geplaatst in Ardipithecus | 1 reactie

Religie. De reïncarnatie van het goddelijke kind.

Religie. De verering, als waren ze goden, van levende mensen

Het goddelijke kind
Het goddelijke kind wordt in ene processie meegedragen

Religie is het geloof in bovennatuurlijke verschijnselen of mat andere woorden verschijnselen die buiten de natuur, niet werkelijk bestaan.

Die vormen van die verschijnselen zijn vooral mensen (voorouders, goden, god de vader, heiligen, duivel(s) enz.) maar ook dieren (totemisme) en objecten zoals de zon en de maan. In mijn doctoraatsthesis heb ik de stelling (die ook in Boek 2 uit 2014) ontwikkeld dat de oudste voorstellingen van bovennatuurlijke wezens gegroeid zijn voorstellingen van wat levende mensen waren geweest. Concreet: die voorstellingen waren gebaseerd op wat levende mensen waren geweest, overleden waren en zo voorouders werden.[

In onderstaan voorbeeld van een kind waarvan men denkt dat het goddelijk is komen een aantal aspecten voor die in de vooroudercultus wereldwijd voorkomen of voor kwamen.

Het is de priester /kumari die de giften voor het kind voor zich houdt.

Het geloof dat reïncarnatie van de ziel, dit is de zielsverhuizing van de ene (levende of dode) mens naar een andere levende mens mogelijk is. In onderstaand voorbeeld is die zielsverhuizing slechts tijdelijk.

De verering van levende mensen als waren ze een god of een kwam en komt op meerdere plaatsen in de wereld voor. Tot vandaag.

De Dalai lama wordt bv. beschouwd als een tulku, een gereïncarneerde lama (Tibetaans voor goeroe of leraar). De Tibetanen geloofden/geloven dat de ziel van de Dalai Lama reïncarneerde in een kind dat na de dood van de juist overleden Dalai Lama. Monniken ‘wisten’ wie dat kind was. Zo werd de huidige Dalai Lama, die in India leeft,  geselecteerd.

Het geloof in reïncarnatie van de ziel was een onderdeel van de oudste van alle religies, de vooroudercultus. Zowel in Australië, China, Zuidwest-Azië, Europa als Afrika geloofde men dat de ziel van een overledene overging in het lichaam van een nieuwgeborene. Een overblijfsel daarvan is vandaag de gewoonte dat men kinderen noemt naar overleden grootvaders en grootmoeders. Kijk bv. naar het Belgische en het Nederlandse koningshuis. In wat overblijft van de adel is dat ook nog een gewoonte. Zo hebben zeer veel nakomelingen van de Franse adel tot vandaag verfranste Germaanse namen. Arnaud was Arnold, Louis was Lodewik, Charles was Karel enz. Het volk daarentegen houdt daar vandaag nog weinig aan. Voornamen zijn nu die vaak die van zangers, acteurs en andere bekende mensen. Zelf zou ik een dochter nooit Gaga of Madonna noemen, maar wie het eens proberen wil…

In een artikel uit 2008 (gepubliceerd in een Vlaams blad dat koppen noch voeten afdrukte waardoor ik niet meer kan uitmaken welk blad het was) beschreef Nick Meynen het bezoek van Goedele Liekens aan een meisje dat vereerd werd als een godin. Sheerja, toen 8 jaar, was de reïncarnatie van Taleju, een vrouw die eeuwen geleden de vriendin van de Nepalese koning was. Toen de koning seks wilde vluchtte ze om nooit meer terug te keren. Ze vertelde de koning in een droom dat ze later zou reïncarneren in het lichaam van een meisje van de boeddhistische Shakyagroep, zilver- en goudsmeden. De koning droeg monniken op om het meisje te vinden. Eenmaal gevonden vroeg de koning haar één maal per jaar haar zegen. Er waren meisjes als haar, kumari’s, in drie koningssteden: Kathmandu, Bhaktapur en Patan. 

Goedele Liekens maakte bij haar bezoek een rode stip op haar voorhoofd, strooide rijst op haar hoofd en legde een bloem op het haar van het meisje. Ze gaf haar fruit en koekjes als offer. 
Als het meisje haar regels zou krijgen zou ze haar goddelijke status verliezen. In vele oude maatschappijen waren regels, menstruatiebloed, de vrouw zelf, onzuiver.

Ze kreeg op school geen voorkeursbehandeling maar werd er tijdens Dashain, het belangrijkste hindoefestival van Nepal, wel aanbeden door leerkrachten en kinderen.  

De religie van de Newah (Newar in het Engels), de groep waartoe het meisje behoort, komt uit het hindoeïsme maar er zitten veel elementen uit het boeddhisme in. De “Newah of Newa (Sanskriet: नेवा) is de inheemse bevolking, afkomstig uit de Kathmandu-vallei in Nepal. De Newah is een linguïstische gemeenschap met de Tibeto-Burmaanse etniciteit, ras en geloof, met elkaar verbonden door een gemeenschappelijke taal. De term Newah geldt als een benoeming voor de afstammelingen van de burgers van het middeleeuwse Nepal.” (Wikipedia NL)

In alle religies komt reïncarnatie voor, op zijn minst reïncarnatie van de ziel na de dood. In het hindoeïsme kan dat een eeuwige reïncarnatie van de ziel zijn, van mens naar dier, weer naar een mens enz. In dit geval een tijdelijke reïncarnatie van Taleju, historisch een belangrijke minnares van een koning.In het meisje was de ziel van Taleju tijdelijk gereïncarneerd. Mensen konden via haar geschenken geven. Geschenken waren altijd een ruil: men gaf iets om van de ziel/godheid/voorouder iets in ruil e krijgen niet zelden voedsel, geluk, gezondheid.
Een tijdelijke reïncarnatie komt niet vaak voor maar het komt voor. Jezus was een reïncarnatie van zijn vader, Jahweh. Men geloofde dat mensen die bezeten waren ook – al dan niet tijdelijk – een vijandige geest/ziel in zich hadden. Die kon men proberen uitdrijven.
Allemaal ver van ons bed?
Dat denkt u.
In Antwerpen Brussel werd en mensen aan duivel uitdrijven. Het lesbische meisje in Antwerpen stierf aan de gevolgen.

Het kan ook om te lachen zijn. In Genk werd in 2009 de duivel uit het stadion van FC gent gedreven.
https://www.hbvl.be/cnt/aid872174/katholieken-kunnen-niet-lachen-met-duiveluitdrijving

De kerk was dan wel zogezegd boos maar in het Vaticaan is nog altijd een duiveluitdrijver aan het werk.

Dr. Marc Vermeersch   –   marc.vermeersch@gmail.com

Voor een fundamentele uitleg over het ontstaan van religie zie:
Boek. Marc Vermeersch, Geschiedenis van de mens, Boek 2, De maatschappij van jagers en verzamelaars.
Andere blogs over religie en reïncarnatie.
Tik in Google ‘Marc Vermeersch blog religie’


Geplaatst in reïncarnatie, religie | 1 reactie

Klimaat. Toen de Vikings in Groenland woonden was het er tamelijk warm

Noord atlantische 10°C groen

De rode lijn geeft de 10°C grens aan vandaag. Tussen 985 en 1450 haalde de temperatuur in  het zuiden van Groenland diezelfde hoogte

De Vikingen woonden in Groenland tussen 985 en 1450. Nieuw onderzoek geeft aan dat het er toen warmer was dan gedacht tot vandaag. Het was er tijdens de zomer gemiddeld tot 50* Fahrenheit = 10° C.  Dat is vergelijkbaar met het klimaat vandaag.
Uit afzettingen in meren in het zuiden van in Groenland, nabij Narsaq, waarin overblijfselen van verschillende soorten vliegjes, hebben onderzoekers het klimaat voor de afgelopen 3000 jaar gereconstrueerd. Die vliegjes kwamen voor aan meren. Ze hadden een record van zuurstofisotopen in hun geconserveerde exoskeletten. “De zuurstofisotopen in regenval worden deels gecontroleerd door temperatuur, dus hebben we de verandering in zuurstofisotopen in de loop der tijd onderzocht om af te leiden hoe de temperatuur zou kunnen zijn veranderd.”

Groenland Klimaat Vikings

Foto van de overblijfselen van vliegjes. Zij werden gebruikt om het klimaat voor een periode van 3000 jaar samen te stellen.

Rond de aankomst van de Vikingen in 985 steeg de gemiddelde zomertemperatuur tot 10° C. Het was er tot 1450 gemiddeld warmer dan de periode ervoor of de periode erna. Dat ze het eiland de naam Groenland konden geven is geen toeval. Volgens de onderzoekers was het tijdens de Vikingperiode gemiddeld 1,5°C warmer dan de eeuwen ervoor of erna. Op een bepaald moment leefden er 3.000 tot 5.000 kolonisten op Groenland, waar ze leefden van vee en handel in walrusivoor.

Wat deze ongewoon warme periode verklaart blijft voor de onderzoekers een mysterie. Misschien speelden warmere oceaanstromingen een rol. ”In tegenstelling tot opwarming in de afgelopen eeuw, die globaal is, was de middeleeuwse warmte lokaal.’ De onderzoekers denken dat de Vikingnederzettingen ten onder gingen toen de temperaturen daalden maar stellen ook dat het niet zeker is dat dit de ondergang veroorzaakte.

Die warme periode bleef niet duren.

 « Recent werk heeft aangetoond dat de vooruitgang van de gletsjers in West-Groenland samenviel met de ontdekking dat een korte warme periode, een consistente afkoelende klimaattrend, gedreven door veranderingen in de baan van de aarde, onderbrak. Tegen het einde van de warme periode was het klimaat uitzonderlijk grillig en onstabiel met recordhoge en lage temperaturen die voorafgingen aan het verlaten van Groenland door de Vikings. »

Middeleeuws klimaatoptimum

Deze warmere periode is voor het noordelijke halfrond bekend als het middeleeuwse klimaatoptimum.

“Het middeleeuwse klimaatoptimum, ook wel bekend als de middeleeuwse zomer of de middeleeuwse warme periode (MWP), is een periode ten tijde van de hoge middeleeuwen met een significant hogere temperatuur dan de voorafgaande en navolgende perioden. De middeleeuwse warme periode duurde grofweg van 950 tot 1250. Het warmere klimaat manifesteerde zich vooral op het noordelijk halfrond; zuidelijker, bijvoorbeeld in Antarctica, hebben paleoklimatologen deze opwarming niet teruggevonden in de ijskernen.”
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuws_klimaatoptimum

Het is tijdens deze periode dat onder andere de wijnbouw in de Nederlanden zijn grootste bloei kende. Na de dertiende eeuw koelde het klimaat af, wat vanaf de zestiende eeuw tot de kleine ijstijd zou leiden. ‘Klimaatsceptici’ voeren ‘het middeleeuws klimaatoptimum’ aan als een van de argumenten voor hun stelling dat de mens niet verantwoordelijk zou zijn voor de huidige opwarming van de aarde.”

Dr. Marc Vermeersch   – marc.vermeersch@gmail.com

Bron 

Everett Lasher, Yarrow Axford, Medieval warmth confirmed at the Norse Eastern Settlement in Greenland, Geology, February 06, 2019. Deze onderzoekers werken aan de Northwestern University, Evanston, Illinois.

Er is genetisch bewijs dat Vikingen op het Amerikaanse continent waren. In IJsland werd vrouwelijk DAN (mtDNA) gevonden afkomstig uit Amerika. Dat houdt waarschijnlijk in dat vrouwen onderling uitgewisseld werden (wereldwijd een courant gebruik) of met geweld ontvoerd.
Zie : Pocahontas in IJsland, https://marcvermeersch.wordpress.com/2010/12/01/94/

Andere blog over het klimaat :
MIS: een indicatie voor het paleoklimaat, https://marcvermeersch.wordpress.com/2013/07/28/mis-een-indicatie-voor-het-paleoklimaat/

 

Geplaatst in Groenland klimaat 985 tot 1450, klimaat, Uncategorized | Tags: | Een reactie plaatsen

aantal weergaves van deze blog 2010-2018

mooie groei van het aantal bezoeken van deze blog
bezoeken blog 2010-2018
weergaven
2018: 30.575          bezoekers 2018: 16.789;        weergaven 18/17: + 19,81%
weergaven 2017: 25.518          bezoekers 2017: 12.914         weergaven 17/16: + 16,13%
weergaven 2016: 21.973          bezoekers 2016:   9.151         weergaven 16/15: +   9,84%
weergaven 2015: 20.005          bezoekers 2015:   7.999      

Het was een goed jaar vwb het aantal weergaves en bezoekers van deze blog.
opmerking: tijdens 2013 veranderde WordPress zijn normen voor het tellen van weergaves. Dit kan men zien aan het aantal bezoekers dat werd geteld.
Welke blogs werden meest bezocht?
blog 2018 meest bezocht
De blog over symbolisch denken is
enkele jaren oud en is voor het eerst de meest bezochte.
Daarna komen blogs die elk jaar veel bezocht worden zoals de Etrusken, mensenoffers en Göbekli Tepe.

 

 

 

 

Bezoekers afkomstig uit, in 2017 (links) en 2018 (rechts):

Het aantal bezozkers uit Nederland is sterk gestegen, dat uit ons land flink gedaald. Sterke stijging van de VSA en van Hongkong, waarschijnlijk omdat ik meer Engelstalige abstracts opneem.
Afgelopen jaar heb ik voornamelijk gewerkt aan mijn vierde boek in de reeks geschiedenis van de mens over het ontstaan en de verspreiding van landbouw en veeteelt in China, Amerika, Nieuw-Guinea en Polynesië.
Hebt u vragen over geschiedenis? Mail ze. Ik waarborg een antwoord op de mail en zo mogelijk op de vraag.
Ik sta open voor gastbijdragen.

Dr. Marc Vermeersch  –   marc.vermeersch@gmail.com

 

 

Geplaatst in bloeg, bezoeken blog, Uncategorized | Tags: | Een reactie plaatsen

Oudste mannelijk DNA, A00, 270.000 jaar

A00 A1b1 BT stamboomDeze blog behandelt één van de belangrijkste ontdekkingen in het DNA-onderzoek. De mensheid heeft tot vandaag mannelijk DNA, Y-chromosomen die van een ouder mensentype zijn dan Homo sapiens. Afkomstig in West-Afrika.

 

A00 A0 A1 stamboom
Eén van de sensationeelste ontdekkingen i.v.m. de afstamming van de mens kreeg weinig aandacht. In 2013 werd voor het eerst werd vastgesteld dat Homo sapiens niet van één man afstamt (v.w.b. het Y-chromosoom, dat de afstamming in mannelijke lijn duidelijk maakt) maar ook van een mannelijke lijn die ouder is dan Homo sapiens. De vondst werd in 2013 gepubliceerd door Fernando Mendez en collega’s. Het Y-chromosoom dat ze vonden haalden ze uit een Amerikaanse database. Het was van een zwarte Amerikaan. Het moet vroeger onvermijdelijk met een Afrikaanse slaaf in Amerika zijn beland. Onderzoekers gingen dan op zoek naar gelijkaardige Y-chromosomen in Afrika. Die werd gevonden bij 11 leden (op 174 geteste, 6,3%) van de Mbo, een stam in West-Kameroen. Mendez et al. gaven het Y-chromosoom de DNA-naam A00. Het kreeg een tweede naam,
Perry’s Y’ omdat de oudst bekende voorvader van de drager Albert Perry (° tussen 1817-1829) heette.

A00 stamboom

Er werden recent nog andere A00 Y-chromosomen gevonden. Men moest ook specifiekere namen hebben. De eerste A00 werd herdoopt in A00a.

En andere onderzoek bij de Mbo gaf een andere variant een iets hoger percentage (9,3%, 8 op 86) van A00b. Onderzoek uit 2015 gaf het hoogste percentage A00a 40,3% (27 op 67) bij de Bangwa (of Bangoua of Nweh), een Yemba sprekende groep in Kameroen. Eén individu kon net ingedeeld worden bij A00a of A00b.

Na correcties wordt de ouderdom van het Y-chromosoom A00 geschat op 270.000 jaar. Het oudste Y-chromosoom van Homo sapiens wordt geschat op 140.000 jaar. Interessant om weten is dat dit laatste, A0 (vroeger A1b-P305), gevonden werd bij Bakola Pygmeeën in Zuid-Kameroen, dus niet ver van A00 in West-Kameroen, maar ook in Ghana en dat het voorkomt bij 8,3% van de Berbers in Algerije. Dat laatste wijst er op dat dit oude Y-chromosoom in Noord-Afrika voorkwam toen de eerste golf migranten uit Zuidwest-Azië van oost naar west door Noord-Afrika trok en zich vermengde met zwarte Afrikanen (misschien pygmeeën) die daar leefden.

 

Perspectief

De afgelopen jaren bracht nieuw onderzoek belangrijke nieuwe resultaten mee v.w.b. het de afstamming van de mens. De recente vondsten van Homo naledi en Australopithecus sediba zijn slechts enkele voorbeelden van de nieuwe vondsten van oude hominiden.

Het complete genoom van de mens bracht de zekerheid mee dat Homo sapiens in Eurazië DNA van de neanderthalers meedraagt. Een weinig later werd een nieuw mensentype ontdekt, het eerste op basis van DNA-onderzoek, de mens van Denisova, die zich ook vermengde met Homo sapiens. Denisovaanse genen werden bij de moderne mens teruggevonden in Centraal-Azië, Zuidoost-Azië, Oceanië en Spanje. Uit DNA-analyse bleek ook dat nog een ander oud mensentype in Azië voorkwam maar daar is verder niets van geweten.

In mannelijke lijn is de mensheid niet alleen afkomstig van Homo sapiens

Tot recent wees DNA-onderzoek van het Y-chromosoom op één gemeenschappelijk mannelijke voorouder van Homo sapiens, ongeveer 140.000 jaar geleden. De studie van Mendez et al. verandert dat, de mensheid stamt ook af van een ouder mensentype met het Y-chromosoom A00, al is dit een zeer kleine groep. Niet alle moderne mensen zijn nakomelingen van dezelfde mannelijke Homo sapiens. 

De kans is groot dat de zoektocht naar de oorsprong van hedendaagse mensen nog nieuwe belangrijke vondsten zal opleveren, zowel in de archeologie als in het DNA-onderzoek.

Dr. Marc Vermeersch   –  marc.vermeersch@gmail.com

 

 

Geplaatst in A00, Uncategorized, Y oudste mannelijk DNA, Y-chromosoom | Tags: | Een reactie plaatsen

Onderdrukking van de vrouw in ) historisch perspectief (7) gelijkheid, matriarchaat en meer

Biologische basis en cultuur

Als we kijken naar onze naaste verwanten, bonobo’s en chimpansees zie we al een interessante tegenstelling. Bij de chimps hebben de mannen de macht, bij de bonobo’s de vrouwen, men kan spreken van een matriarchaat. De splitsing tussen beide soorten is vrij recent, 2 M jaar.

De maatschappij van de mens is veel verder geëvolueerd dat die van bonobo’s en chimpansees. Er is uiteraard ook een biologische basis maar de cultuur die er boven staat is veel complexer. We stellen vast dat bij de meeste maatschappijen patriarchaal zijn maar … niet allemaal. In een klein aantal maatschappijen zijn man en vrouw grosso modo gelijk.

  • bij jagers en verzamelaars: bij de pygmeeën is er een grote gelijkheid tussen man en vrouw.
  • Eenvoudige boeren zonder staat: bij de Buid van Mindoro (Filippijnen) idem.
  • Boerinnen en jagers: bij de Irokezen was er eveneens een grote gelijkheid.
  • De Ma in Zuid-China: een matrilineaire maatschappij zonder huwelijk
  • Postindustriële maatschappijen in het Westen: grote gelijkheid.

Cultuur kan evolueren, veranderen zoals het in het Westen zoals we de afgelopen eeuw en vooral de afgelopen 50 jaar gezien hebben.

Irokezen vrouwen positie

 

Bij de Irokezen was de sterke positie van de vrouw gebaseerd op de landbouw. De teelt van hoog opbrengende gewassenals mais, bonen en pompoenen. Vrouwen konden scheiden als ze wilden.

 

 

Methodes van onderdrukking

Aan de basis van de onderdrukking van vrouwen ligt het gebruik van geweld door mannen. Dat (w.o. verkrachting) hoort bij de biologische basis. Vrouwen slaan hoort daar uiteraard ook bij. Vrouwenroof is een onderdeel van het gebruik van geweld (kon leiden tot meer reproductie van de genen van de winnaars). Het is mogelijk dat bij mannen (maar daarom niet bij iedere man) de wil bestaat om vrouwen te overheersen en –aansluitend- bij sommige vrouwen een vrijwillige onderwerping. Dit is niet wit-zwart. Iedereen kent koppels waar de vrouw baas is, andere waar er evenwicht is en nog andere waar de man de baas is.
Bij de mens spelen ideologische onderdrukking (bv. mannen zijn meer waard dan vrouwen) en mannelijke bondgenootschappen tegen vrouwen ook een zeer belangrijke rol. 
(Hier komen we op terug.)

Matriarchaat en matrilineaire afstamming

In een matriarchaat hebben de vrouwen de macht. Bij de mens is dat nooit vastgesteld. Bij de mens was en is er wel matrilineaire afstamming. Daarbij hoort men bij de familie van zijn moeder en erft men in de regel van zijn moeders familie. Dat bestaat tot vandaag en in de Westers wereld kom matrilineaire afstamming weer voor. De kinderen krijgen dan de naam van hun moeder. De wetgeving laat dat vandaag toe.
Het is zo goed als zeker dat patrilineaire afstamming pas laat in de menselijke geschiedenis is ontstaan. Dat hield zo goed als zeker een achteruitstelling van de positie van de vrouw in en een –minstens in zekere mate- bevoordelen van de man. In veel gevallen het tot stand komen van een patriarchale maatschappij. Die bestond ook bij Australische stammen. Het patriarchaat en het sociale vaderschap zijn ontstaan voor de mens wist dat seks tot geboortes leidt. Dat was ook iets dat de mens moest ontdekken en waarschijnlijk pas met de veeteelt (vanaf 10.500 jaar geleden kon ontdekken.)

Dr. Marc Vermeersch   –   marc.vermeersch@gmail.com
De situtatie van de gelijkheid tussen man en vrouw besprak ik uitgebreid in mijn doctoraat:
Marc Vemeersch, Om zich te reproduceren moet de mens zich ook ideologisch reproduceren. 2012. Boek 25€. Het boek kan besteld worden Zie http://www.geschied.be 

De positie van de vrouw bij de Baruya van Papoea-Nieuw-Guinea

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (1a) chimpansees en bonobo’s
De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (1b) chimpansees en bonobo’s

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (2) De verhouding man–vrouw bij de mens
De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (3) Verschillen tussen man en vrouw 
De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (4) Dominantie van de mannen

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (5) het ontstaan vd liefde / sociaal vaderschap

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (6) geweld van mannen tegen vrouwen

Geplaatst in biologische basis, matriarchaat, Uncategorized | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Geweld tegen vrouwen: borstverminking

15 november is vrouwendag

Bij alle geweld die vrouwen moeten ondergaan is het ‘strijken van de borsten’ waarschijnlijk de minst bekende.

Sedert meerdere jaren worden in West-Afrika de borsten van jonge meisjes gemutileerd. Ze worden kleiner of plat gemaakt. Die moeders willen daardoor vermijden dat de meisjes seksueel misbruikt of verkracht worden. De meisjes, meestal tieners, kunnen zo zwanger worden en dat wil men voorkomen. De meisjes kunnen zo ook op school verdergaan met leren i.p.v. als tienermoeder in een huwelijk gedwongen te worden.
Breast ironing 2018
Soms kan ik niet ademen omdat het verband zo strak is. Het schrikt me af. Ik heb het al een jaar. Het is echt heet, dus ik krijg overal plekken onder het verband. Ik begrijp niet waarom mijn moeder dit doet. -Manuella, negen jaar oud.

Sommige Kameroense moeders pletten de borsten van hun dochters af met hete spatels in de hoop dat ze daardoor minder aantrekkelijk worden voor mannen, en de gevolgen zijn vaak tragisch.

‘Het strijken van de borsten’ is de Kameroense gewoonte om de borsten van jonge meisjes te ‘masseren’ met hete werktuigen – spatula’s en stampers zijn de meest voorkomende – in een poging om hun zich ontwikkelende borsten af te platten. Bij het ‘plat maken’ worden volgende objecten gebruikt: “De meest gebruikte instrument voor het platmaken is een houten vijzel, die normaal gesproken gebruikt wordt om knollen fijn te stampen. Andere gebruikte instrumenten zijn bladeren van een plant, bananen, schillen van kokosnoot, slijpstenen, pollepels, spatels en hamers die met kolen verhit zijn.”

Het plat maken wordt gedaan met de bedoeling om hun eerste seksuele relaties uit te stellen door hun lichaam minder aantrekkelijk te maken voor mannen. Ouders vrezen vaak dat de meisjes hun opleiding niet afmaken als ze een man ontmoeten en zwanger worden.

Deze marteling wordt meestal uitgevoerd door hun vrouwelijke familieleden, eventueel geholpen door een genezer. De gevolgen kunnen desastreus zijn voor de gezondheid van de slachtoffers, borstkanker en borstvoedingskwesties komen vaak voor, om nog maar te zwijgen van de vele psychologische gevolgen van de praktijk. Volgens een GIZ-rapport uit 2011 is één op de tien Kameroense meisjes aan borststrijken onderworpen. De praktijk is door migratie ook ingevoerd in Groot-Brittannië.

“De helft van Kameroense meisjes met beginnende ontwikkeling van de borsten jonger dan negen jaar ondergaat de behandeling waarbij deze groei geremd of gestopt wordt, tegenover 38% van de meisjes onder elf jaar waarbij de ontwikkeling later inzet.”

Grotere verspreiding

“Het platmaken van de borsten wordt toegepast in alle tien de regio’s van Kameroen en is ook waargenomen in West- en Centraal-Afrika, in Benin, Tsjaad, Ivoorkust, Guinee-Bissau, Guinee-Conakry, Kenia, Togo en Zimbabwe. Het vegen van de borsten, “breast sweeping” is waargenomen in Zuid-Afrika. Alle etnische groeperingen in Kameroen, circa 200, zijn betrokken bij het platmaken van de borsten, zonder enige correlatie met religie, socio-economische status of andere kenmerk.” Het is met andere woorden zuiver een tegen meisjes en jonge vrouwen gerichte praktijk.

Ondanks dat er geen medische en/of psychologisch onderzoek is verricht naar de effecten waarschuwen medische experts dat dit de kans op borstkanker, cysten en depressie kan vergroten en zelfs van invloed kan zijn op borstvoeding op latere leeftijd.

Hoogtijd dat de vrouwenbeweging ook hier aandacht aan besteed en zeker de nog ergere genitale verminking die meestal ook door vrouwen wordt uitgevoerd. Ik leerde in 1981 of 82 een Soedanese familie kennen in Gent. De vrouw was door haar grootmoeder en andere vrouwen bij een vakantie op het platteland gruwelijk, compleet, besneden. In Gent werd ze zwanger van haar tweede kind. De bevalling in het UZ hield een groot risico in maar verliep goed. Na de bevalling moest de vrouw zo snel als mogelijk weer toegenaaid worden. Levenslang.

Het is een afschuwelijke praktijk.

Dr. Marc Vermeersch    –  marc.vermeersc@gmail.com

Bronnen

https://www.vice.com/en_au/article/4wbqdj/cameroon-tradition-flattening-chests-876

https://en.wikipedia.org/wiki/Breast_ironing

https://nl.wikipedia.org/wiki/Breast_ironing

Meerdere foto’s van vrouwen die breast ironing ondergingen op:

https://www.vice.com/en_au/article/4wbqdj/cameroon-tradition-flattening-chests-876

 

Video. Zeker niet voor wie gevoelig is voor leed en absoluut niet van misdaden tegen kinderen.

https://www.youtube.com/watch?v=WqFvPJXScoc

Over de onderdrukking van de vrouw:
De positie van de vrouw bij de Baruya van Papoea-Nieuw-Guinea

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (1a) chimpansees en bonobo’s
De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (1b) chimpansees en bonobo’s

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (2) De verhouding man–vrouw bij de mens
De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (3) Verschillen tussen man en vrouw 
De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (4) Dominantie van de mannen

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (5) het ontstaan vd liefde / sociaal vaderschap

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (6) geweld van mannen tegen vrouwen

Geplaatst in Afrika, positie van de vrouw, Uncategorized, vrouw, verminking | Tags: | Een reactie plaatsen